Bit ćeš preusmjeren/a na stranicu kompanije LEAD Horizon. Nakon uspješne registracije, dobit ćeš svoj lični/osobni bar-kôd.

Pridruži se i grgljaj i ti!

“Redovni i brzi testovi su bitno i efikasno oruđe u borbi protiv Covid-19 pandemije. Time želimo da uspostavimo neku vrstu štita koji će štititi stanovništvo.”

Michael Ludwig, gradonačelnik Beča

“Ovi jednostavni i pouzdani PCR testovi velika su šansa da ekonomske restrikcije svedemo na minimum.“

Walter Ruck, predsjednik Privredne komore Beč

Koronavirus određuje već gotovo dvije godine naše živote. Poduzmimo sada ovom ofanzivom testiranja „Alles gurgelt!“ odlučne korake i suprotstavimo se širenju virusa. Redovnim testiranjem imaš mogućnost da zaštitiš sebe, svoje bližnje i sve ostale u svom okruženju.

PLUS – Testni certifikat važi kao dokaz PCR testiranja u okviru 3G i 2,5G pravila i dio je 2G Plus pravila. Omogućuje ti, zavisno od trenutno važeće uredbe, pristup restoranima, fitnes centrima i kulturnim manifestacijama.

Uz već široku ponudu Grada Beča za testiranje imaš sada i jednostavnu mogućnost da se do 5 puta mjesečno testiraš kod kuće

Stanovnici Beča i osobe koje rade u Beču te osobe koje doputuju u Beč imaju mogućnost da se redovno testiraju na koronavirus, i to besplatnim PCR testovima kod kojih se uzorak uzima grgljanjem odn. ispiranjem usta. Ako uzorak predaš prije 9 sati, dobit ćeš rezultat u roku od 24 sata.

Poštuj i dalje OIDA pravila protiv koronavirusa

 • Obstond hoitn – Drži odstojanje!
 • Immer d'Händ’ woschn – Često peri ruke!
 • Daham bleiben – Ostani kod kuće!
 • A Maskn aufsetzn – Nosi masku!

O projektu

Redovno testiranje daje sigurnost.

Redovno testiranje omogućuje blagovremenu izolaciju osoba zaraženih koronavirusom. Na taj način štitimo sebe i sve ostale u našem okruženju.

Do 5 besplatnih testnih kompleta možeš mjesečno preuzeti sa svojim bar-kôdom u bilo kojoj BIPA filijali u Beču. Testiraj se redovno! Uzorak se uzima grgljanjem ili ispiranjem usta.

Uzorak svog PCR testa možeš zatim svakog dana jednostavno predati u nekoj REWE filijali u Beču (BILLA, BILLA PLUS, BIPA i PENNY), na benzinskim stanicama BP, JET, SHELL, OMV i ENI te na željezničkim stanicama ÖBB-a Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling i Wien Westbahnhof.  Ako uzorak predaš prije 9 sati, rezultat ćeš dobiti putem e-maila u roku od 24 sata.

I sa novom strategijom testiranja Grada Beča, testiranje sa “Alles gurgelt” je i dalje moguće!

Registruj se i dobit ćeš svakog mjeseca novi bar-kôd s kojim imaš pravo da u bilo kojoj bečkoj BIPA filijali mjesečno podigneš do maksimalno 5 testnih kompleta. U slučaju da već imaš testne komplete kod kuće, možeš ih naravno i dalje koristiti, ali samo 5 komada mjesečno.
Testni certifikat važi kao „ulazni test” prema 3G i 2,5G pravilu i dio je 2G Plus pravila.
Omogućuje ti, zavisno od trenutno važeće uredbe, pristup restoranima, fitnes centrima i kulturnim manifestacijama.

Sve prednosti

 

 • do 5 besplatnih PCR testova mjesečno i sigurnost na osnovu redovnog testiranja
 • testiranje kod kuće
 • testni kompleti mogu se preuzeti u svim BIPA filijalama u Beču
 • testni kompleti mogu se svakog dana jednostavno predati u nekoj REWE filijali u Beču (BILLA, BILLA PLUS, BIPA i PENNY), 
 • te na benzinskim stanicama BP, JET, SHELL, OMV i ENI i na željezničkim stanicama ÖBB-a Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling i Wien Westbahnhof.
 • rezultat se dobije u roku od 24 sata – ukoliko se test preda prije 9 sati
 • rezultat važi 48 sati od trenutka uzimanja uzorka
 • testni certifikat (na njemačkom i engleskom jeziku) ima QR-kôd u skladu s propisima EU

  Put do testnog rezultata

  Ukratko

  1. Registruj se i dobit ćeš svakog mjeseca novi bar-kôd s kojim imaš pravo da u bilo kojoj BIPA filijali podigneš do maksimalno 5 testnih kompleta mjesečno
  2. Prijavi se na stranici lead-horizon.org/public unošenjem svog broja uzorka u aplikaciju. Slijedi upute i uradi test.
  3. Testiraj se redovno – grgljanjem ili ispiranjem usta.
  4. Predaj svoj PCR test u bilo kojoj REWE filijali u Beču (BILLA, BILLA PLUS, BIPA i PENNY), te na benzinskim stanicama BP, JET, SHELL, OMV i ENI i na željezničkim stanicama ÖBB-a Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling i Wien Westbahnhof.
  5. Ako uzorak predaš prije 9 sati, dobit ćeš rezultat putem e-maila u roku od 24 sata. Po uzorke se dolazi dva puta dnevno, od 09:00 i od 14:00 sati.

  Brzo i pouzdano

  Registruj se i preuzmi svoj bar-kôd. Sa tim bar-kôdom možeš podići do maksimalno 5 testnih kompleta mjesečno u bilo kojoj BIPA filijali u Beču.

  Jednostavno i sigurno

  Prijavi se u web aplikaciji na stranici lead-horizon.org/public unošenjem svog broja uzorka u aplikaciju. Nakon registracije dobit ćeš personalizirani bar-kôd sa kojim ćeš svakog mjeseca moći podići 5 testnih kompleta. Slijedi upute u web aplikaciji i uradi test. Predaj svoj PCR test u nekoj REWE filijali u Beču (BILLA, BILLA PLUS, BIPA i PENNY), te nedjeljom i praznicima na benzinskim stanicama BP, JET, SHELL, OMV i ENI i na željezničkim stanicama ÖBB-a Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling i Wien Westbahnhof. Ako test predaš prije 9 sati, dobit ćeš svoj rezultat putem e-maila u roku od 24 sata. Najbližu filijalu za predaju testa potraži u planu grada.

  Ukratko

  1. Registruj se i preuzmi svoj bar-kôd.
  2. Podigni besplatne testne komplete (maksimalno 5 komada mjesečno) u bilo kojoj BIPA filijali u Beču.
  3. Prijavi se na stranici lead-horizon.org/public unošenjem svog broja uzorka u aplikaciju. Slijedi upute i uradi test.
  4. Testiraj se redovno – grgljanjem ili ispiranjem usta.
  5. Predaj svoj PCR test u bilo kojoj REWE filijali u Beču (BILLA, BILLA PLUS, BIPA i PENNY), te na benzinskim stanicama BP, JET, SHELL, OMV, ENI i na željezničkim stanicama ÖBB-a Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling i Wien Westbahnhof.

  Ako uzorak predaš prije 9 sati, dobit ćeš rezultat putem e-maila u roku od 24 sata. Po uzorke se dolazi dva puta dnevno od 09:00 i od 14:00 sati.

  Preuzimanje rezultata

  Rezultat u roku od 24 sata

  Predaj svoj PCR test u bilo kojoj REWE filijali u Beču (BILLA, BILLA PLUS, BIPA i PENNY), ž na benzinskim stanicama BP, JET, SHELL, OMV i ENI ili na željezničkim stanicama ÖBB-a Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling i Wien Westbahnhof.. Ako se test preda prije 9 sati, rezultat se dostavlja e-mailom u roku od 24 sata.

  Pristup rezultatu u bilo koje vrijeme

  Rezultat testa možeš učitati u web aplikaciji na stranici lead-horizon.org/public preko svog korisničkog naloga u bilo koje vrijeme. Medicinski laboratorijski nalaz (dobija se samo nakon provjere identiteta tokom testiranja) s negativnim rezultatom omogućuje ti, zavisno od trenutno važeće uredbe, npr. odlazak kod frizera ili u druge poslovne objekte te na manifestacije, a služi i kao dokaz prilikom prelaska granice.