Bit ćeš preusmjeren/a na stranicu kompanije LEAD Horizon. Nakon uspješne registracije, dobit ćeš svoj lični/osobni bar-kôd.

Pridruži se i grgljaj i ti!

“Redovni i brzi testovi su bitno i efikasno oruđe u borbi protiv Covid-19 pandemije. Time želimo da uspostavimo neku vrstu štita koji će štititi stanovništvo sve dok ne bude dostupna potrebna količina vakcina.”
Michael Ludwig, gradonačelnik Beča

“Ovi jednostavni i pouzdani PCR testovi velika su šansa da ekonomske restrikcije svedemo na minimum.“

Walter Ruck, predsjednik Privredne komore Beč

Koronavirus određuje više od godinu dana naše živote. Poduzmimo sada ovom ofanzivom testiranja „Alles gurgelt!“ odlučne korake i suprotstavimo se širenju virusa. Redovnim testiranjem imaš mogućnost da zaštitiš sebe, svoje bližnje i sve ostale u svom okruženju.

PLUS – Sa negativnim rezultatom testa možeš posjetiti frizera ili ubuduće i druge poslovne objekte čim se ponovo otvore.

Uz već široku ponudu Grada Beča za testiranje imaš sada i jednostavnu mogućnost da se testiraš kod kuće.

Od sada imaju svi stanovnici Beča i osobe koje rade u Beču mogućnost da se redovno testiraju na koronavirus, i to besplatnim PCR testovima kod kojih se uzorak uzima grgljanjem odn. ispiranjem usta. Ako uzorak predaš prije 9 sati, dobit ćeš rezultat u roku od 24 sata.

Poštuj i dalje OIDA pravila protiv koronavirusa

 • Obstond hoitn – Drži odstojanje!
 • Immer d'Händ’ woschn – Često peri ruke!
 • Daham bleiben – Ostani kod kuće!
 • A Maskn aufsetzn – Nosi masku!

O projektu

Redovno testiranje daje sigurnost.

Redovno testiranje omogućuje blagovremenu izolaciju osoba zaraženih koronavirusom. Na taj način štitimo sebe i sve ostale u našem okruženju.

Testne komplete možeš preuzeti sa svojim bar-kôdom u bilo kojoj BIPA filijali u Beču. Testiraj se redovno! Uzorak se uzima grgljanjem ili ispiranjem usta.

Uzorak svog PCR testa možeš zatim svakog dana jednostavno predati u nekoj REWE filijali u Beču (BILLA, BILLA PLUS, BIPA i PENNY), željezničkim stanicama ÖBB-a Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling, te prodavnice benzinskih stanica (BP MERKUR inside, JET BILLA STOP&SHOP, SHELL BILLA Unterwegs, OMV i ENI). Ako uzorak predaš prije 9 sati, rezultat ćeš dobiti putem e-maila u roku od 24 sata.

Sa negativnim rezultatom testa možeš npr. posjetiti frizera ili ubuduće i druge poslovne objekte čim se ponovo otvore

Sve prednosti

 • besplatan PCR test i sigurnost na osnovu redovnog testiranja
 • testiranje kod kuće
 • testni kompleti mogu se preuzeti u svim BIPA filijalama u Beču
 • testni kompleti mogu se svakog dana jednostavno predati u nekoj REWE filijali u Beču (BILLA, BILLA PLUS, BIPA i PENNY), željezničkim stanicama ÖBB-a Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling, te prodavnice benzinskih stanica (BP MERKUR inside, JET BILLA STOP&SHOP, SHELL BILLA Unterwegs, OMV i ENI)
 • rezultat se dobije u roku od 24 sata – ukoliko se test preda prije 9 sati
 • rezultat važi 48 sata od trenutka uzimanja uzorka
 • laboratorijski nalaz izdaje se na više jezika za npr. prelazak granice

Put do testnog rezultata

Ukratko

 1. Registruj se i preuzmi svoj bar-kôd.
 2. Podigni besplatne testne komplete (maksimalno 8 komada) u bilo kojoj BIPA filijali u Beču.
 3. Prijavi se na stranici lead-horizon.org/public unošenjem svog broja uzorka u aplikaciju. Slijedi upute i uradi test.
 4. Testiraj se redovno – grgljanjem ili ispiranjem usta.
 5. Predaj svoj PCR test u bilo kojoj REWE filijali u Beču (BILLA, BILLA PLUS, BIPA i PENNY te prodavnice benzinskih stanica BP-MERKUR inside, JET BILLA STOP & SHOP, SHELL-BILLA Unterwegs).
 6. Ako uzorak predaš prije 9 sati, dobit ćeš rezultat putem e-maila u roku od 24 sata. Po uzorke se dolazi dva puta dnevno (od 9 do 12 sati i od 14 do 17 sati).

Brzo i pouzdano

Registruj se i preuzmi svoj bar-kôd. Sa tim bar-kôdom možeš podići do maksimalno 8 testna kompleta u bilo kojoj BIPA filijali u Beču.

Jednostavno i sigurno

Slijedi upute koje su sadržane u testnom kompletu. Prijavi se u web aplikaciji na stranici lead-horizon.org/public unošenjem svog broja uzorka u aplikaciju. Nakon registracije dobit ćeš personalizirani bar-kôd sa kojim ćeš i ubuduće moći podizati nove testne komplete. Slijedi upute u web aplikaciji i uradi test. Predaj svoj PCR test u nekoj REWE filijali u Beču (BILLA, BILLA PLUS, BIPA i PENNY), željezničkim stanicama ÖBB-a Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling, te prodavnice benzinskih stanica (BP MERKUR inside, JET BILLA STOP&SHOP, SHELL BILLA Unterwegs, OMV i ENI). Ako test predaš prije 9 sati, dobit ćeš svoj rezultat putem e-maila u roku od 24 sata. Najbližu filijalu za predaju testa potraži u ovom planu grada.

Ukratko

 1. Registruj se i preuzmi svoj bar-kôd.
 2. Podigni besplatne testne komplete (maksimalno 8 komada) u bilo kojoj BIPA filijali u Beču.
 3. Prijavi se na stranici lead-horizon.org/public unošenjem svog broja uzorka u aplikaciju. Slijedi upute i uradi test.
 4. Testiraj se redovno – grgljanjem ili ispiranjem usta.
 5. 5. Predaj svoj PCR test u bilo kojoj REWE filijali u Beču (BILLA, BILLA PLUS, BIPA i PENNY), željezničkim stanicama ÖBB-a Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling, te prodavnice benzinskih stanica (BP-MERKUR inside, JET BILLA STOP & SHOP, SHELL-BILLA Unterwegs, OMV i ENI).
 6. Ako uzorak predaš prije 9 sati, dobit ćeš rezultat putem e-maila u roku od 24 sata. Po uzorke se dolazi dva puta dnevno (od 9 do 12 sati i od 14 do 17 sati).

Preuzimanje rezultata

Rezultat u roku od 24 sata

Predaj svoj PCR test u bilo kojoj REWE filijali u Beču (BILLA, BILLA PLUS, BIPA i PENNY), željezničkim stanicama ÖBB-a Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling, te prodavnice benzinskih stanica (BP MERKUR inside, JET BILLA STOP&SHOP, SHELL BILLA Unterwegs, OMV i ENI). Ako se test preda prije 9 sati, rezultat se dostavlja e-mailom u roku od 24 sata.

Pristup rezultatu u bilo koje vrijeme

Rezultat testa možeš učitati u web aplikaciji na stranici lead-horizon.org/public preko svog korisničkog naloga u bilo koje vrijeme. Medicinski laboratorijski nalaz (zvanični nalaz koji se može dobiti samo ako je dat pristanak na videosnimanje tokom testiranja) s negativnim rezultatom omogućuje ti npr. odlazak kod frizera ili ubuduće i u druge poslovne objekte čim se ponovo otvore, a služi i kao dokaz prilikom prelaska granice.